M&M Strojna obrada metala

Glavna djelatnost ove firme je strojna obrada metala. Osnovno zanimanja koje je klasificirano prema zakonima Bosne i Hercegovine je ALATNIČAR...

Trenutna proizvodnja sa kojom ova firma raspolaže zadovoljava domaće tržište, međutim u budućnosti ova firma je odlučna svoju proizvodnju proširiti kako bi postala konkurentna i na inozemnom tržištu.