O nama

Preduzeće datira od februara 1997. godine. U početku je firma imala za cilj da radi proizvodnju, na lokalnom nivou i kroz daljnu budućnost da se razvija. Zbog velike volje i radinosti osnivača ova firma je kroz daljnu budućnost stekla veliki broj partnera sa kojima surađuje, kao što su: AS Group, Dukat mlin i pekara Jelah, Inžinjering, Inter Matuzići, Koteks Zenko Zenica, Mitex Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo.

Trenutna proizvodnja sa kojom ova firma raspolaže zadovoljava domaće tržište, međutim u budućnosti ova firma je odlučna svoju proizvodnju proširiti kako bi postala konkurentna i na inozemnom tržištu.

Glavna djelatnost ove firme je strojna obrada metala. Osnovno zanimanja koje je klasificirano prema zakonima Bosne i Hercegovine je ALATNIČAR.